fbpx
 

Líbano / ©foto KRISTÓF HÖLVÉNYI

Máis de 40 millóns de nenos e nenas no mundo son refuxiados.

A maioría deles víronse obrigados a fuxir das súas casas debido á guerra ou á violencia. A guerra de Ucraína provocou un grande éxodo de persoas cara a Europa, máis de 5 millóns ata a data, a metade deles nenos e nenas.

A guerra de Siria, que xa cumpre 11 anos, provocou a fuga de 6,6 millóns de persoas a países veciños como o Líbano, case a metade dos cales son nenos e nenas.

Son dúas realidades que se suman ao resto de conflitos armados do mundo, actualmente 10, e que nos fan fixar a nosa ollada nos nenos e nenas. Naqueles que se ven obrigados a fuxir, así como nos que sofren in situ o terror da guerra.

Os conflitos armados teñen un efecto devastador na infancia.

  • Asasinato e mutilación.
  • Abuso e violencia sexuais, especialmente ás nenas, que tamén corren o risco de seren vítimas de trata.
  • Recrutamento por grupos armados: nos países onde hai conflitos armados, moitos nenos e nenas son recrutados e obrigados a combater.
  • Traumas psicolóxicos graves por mor dos horrores da guerra e da perda da familia.
  • Incapacidade para acceder á educación e á saúde. Nos conflitos armados, as escolas e os hospitais son, en moitas ocasións, obxectivos militares e sofren ataques, impedíndolle aos nenos continuaren a súa educación e accederen aos servizos de saúde.
  • Grandes fames.

Líbano / ©foto KRISTÓF HÖLVÉNYI

R.D.C. / ©foto IRENE GALERA

Colombia / ©foto SERGI CÁMARA

No desprazamento, seguen enfrontándose a moitos destes riscos. En situacións de emerxencia é fundamental protexer os nenos, para garantir que estes nenos e nenas teñan un espazo seguro no que xogaren, aprenderen e afastárense da violencia.
A escola ofrécelles ferramentas para protexerse; atención psicosocial para superar traumas e enfermidades provocadas pola guerra; alimentación diaria; e un espazo de convivencia, seguridade e de paz para as súas vidas.

A educación é refuxio.

©fotos SERGI CÁMARA