©SERGI CÁMARA

Case 120 millóns de persoas vense obrigadas a abandonar as súas casas.

Calcúlase que este ano serán xa preto de 120 millóns as persoas obrigadas a abandonaren as súas casas, a cifra máis alta da nosa historia. Os conflitos armados, o cambio climático e as catástrofes naturais, entre outros factores, son a causa do constante aumento dos desprazamentos forzados.

Os conflitos armados teñen un efecto devastador na infancia:
  • Asasinato e mutilación.
  • Abuso e violencia sexuais, especialmente ás nenas, que tamén corren o risco de seren vítimas de trata.
  • Recrutamento por grupos armados: nos países onde hai conflitos armados, moitos nenos e nenas son recrutados e obrigados a combater. 
  • Traumas psicolóxicos graves por mor dos horrores da guerra e da perda da familia.
  • ncapacidade para acceder á educación e á saúde. Nos conflitos armados, as escolas e os hospitais son, en moitas ocasións, obxectivos militares e sofren ataques, impedíndolle aos nenos continuaren a súa educación e accederen aos servizos de saúde.
  • Grandes fames.

No desprazamento, seguen enfrontándose a moitos destes riscos. En situacións de emerxencia é fundamental protexer os nenos, para garantir que estes nenos e nenas teñan un espazo seguro no que xogaren, aprenderen e afastárense da violencia.

©FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

©MARCO GIARRACA / JRS

©FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

Os conflitos armados, o cambio climático ou as catástrofes naturais son a causa do constante aumento dos desprazamentos forzados.

A escola
é
protección.

©IRENE GALERA