©Sergi Cámara

O dereito á educación debe ser protexido en todas as circunstancias.

Cada vez son máis as persoas que se ven obrigadas a abandonar os seus fogares e países en todo o mundo, moitos deles nenos e nenas que teñen que abandonar as súas casas e escolas por mor da guerra, a violencia, as desastres naturais ou a pobreza. 

 

Ante esta situación, os Estados e a comunidade internacional están obrigados a adoptaren as medidas necesarias para respectar, protexer e garantir o dereito á educación en situacións de emerxencia, refuxio, desprazamento e circunstancias asociadas.

Por iso, pedímoslle ao novo Parlamento Europeo que:

1.

Adoptar medidas para que todas as persoas poidan gozar do dereito á educación en contextos de emerxencia, refuxio, desprazamento ou calquera outra situación migratoria. Subscribir a Declaración de Escolas Seguras, así como destinar o orzamento necesario e promover acordos intergobernamentais de Acción Humanitaria e desenvolvemento, é fundamental.

2.

Adoptar mecanismos eficaces de seguimento e denuncia das violacións do dereito á educación en situacións de emerxencia. Deben establecerse responsabilidades concretas para que os Estados investiguen os ataques contra a educación, e para que establezan mecanismos para controlar a discriminación racial e a xenofobia.

3.

Respectar e aplicar as normas do dereito internacional humanitario destinadas a protexer a educación. Deben adoptarse normas e actuacións para previr a violencia e o recrutamento de nenos, nenas e adolescentes, deixando os colexios e universidades libres de calquera uso militar.

4.

Protexan os actores educativos e promovan o currículo da paz e os dereitos humanos. É necesario crear protocolos de protección ao alumnado e profesorado ante situacións de emerxencia, incluíndo medidas de atención psicolóxica. O currículo debe adaptarse para mellorar a educación das persoas adultas desprazadas e debe incluír a perspectiva de xénero, a promoción da paz, a resolución de conflitos, a xestión de riscos e a mitigación e a adaptación ao cambio climático.

O Goberno de España, pola súa banda, como Estado asinante da Axenda 2030 debe:

1.

Cumprir coa Lei de Cooperación para o Desenvolvemento Sostible e Solidariedade Global na senda da recuperación do investimento cara ao 0,7 % do PIB.

2.

Centrar os esforzos na axuda á educación básica, asumindo os nosos compromisos nas iniciativas multilaterais existentes, como a Alianza Mundial para a Educación (AME), e acadando o 8 % da Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) bilateral.

3.

Incrementa as súas achegas coa porcentaxe de axuda humanitaria á educación ata polo menos o 10 % facendo especial fincapé nos contextos en crise.

4.

Destinar polo menos o 3 % do total da AOD total á Educación para o Desenvolvemento Sostible e a Cidadanía Global, para avanzarmos na consecución da meta 4.7, prestándolle atención aos programas que incorporen a educación de persoas refuxiadas e migradas.

5.

Aproveitar o VI Plan Director da Cooperación Española como unha oportunidade para incluír as persoas en situación de emerxencia tanto nos Plans Directores da Cooperación Española como nos diferentes Marcos de Asociación País (MAP).

6.

Incluír a participación no proceso de diálogo coas organizacións de persoas refuxiadas e migradas tanto dos países doadores como dos receptores.

7.

Respectar os dereitos humanos nas accións de gobernación migratoria e nos procedementos de protección internacional, incluído o dereito á educación de todas as persoas migradas e refuxiadas.

8.

Garantir o interese superior da infancia e o cumprimento de todas as garantías nos procedementos migratorios e de protección internacional, incluíndo medidas específicas para nenos e nenas separados, non acompañados ou con outras necesidades de protección.

9.

Incrementar o nivel de financiamento e os orzamentos públicos para educación, especialmente os destinados a garantir a equidade educativa, que promovan programas de educación compensatoria, xa que é o que máis lle afecta ao alumnado migrante e refuxiado, e que invistan en persoal especializado e formado e en programas de apoio.

10.

Adoptar un enfoque de xénero en todas as accións exteriores de acción humanitaria e cooperación ao desenvolvemento e reforzar o principio de coherencia das políticas de cooperación entre política exterior, dereitos humanos e igualdade.

Apoia a nosa causa.


  O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e FUNDACIÓN ALBOAN e serán tratados coa finalidade de mantelo informado das nosas actividades, enviarlle noticias ou boletíns, solicitar a súa colaboración nos nosos proxectos ou campañas, e xestionar posibles doazóns ou facerse socio. A lexitimación para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo aviso ao titular. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa cancelación e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid e a FUNDACIÓN ALBOAN no seguinte enderezo: C/ Padre Lojendio, 2. 2ª 48008 – Bilbao. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.

  Infórmate para sumar o teu apoio.

  Descarga os nosos Informes sobre educación en situacións de emerxencia para coñecer máis sobre a situación do dereito á educación en contextos de acción humanitaria e de desprazamento e a importancia da escola como acollida e integración.

  Aprender en perigo.
  Retos para unha educación que protexa e constrúe a paz en contextos de crise.

  Escola refuxio, escola que acolle.
  Desafíos para garantir a acollida educativa da infancia e a mocidade en mobilidade forzosa.

  Escolas que constrúen a paz.
  Espazos de protección e garantía dos dereitos dos nenos refuxiados

  Escolas que protexen.
  A resposta a persoas refuxiadas no Líbano en tempos de pandemia e crise educativa.

  O dereito á educación en contextos de Acción Humanitaria.

  A educación é ESPERANZA.

  ©IRENE GALERA