fbpx
 

©Sergi Cámara

O dereito á educación debe ser protexido en todas as circunstancias.

Cada vez son máis as persoas que se ven obrigadas a abandonar os seus fogares e países en todo o mundo, moitos deles nenos e nenas que teñen que abandonar as súas casas e escolas por mor da guerra, a violencia, as desastres naturais ou a pobreza.

 

Ante esta situación, os Estados e a comunidade internacional están obrigados a adoptar as medidas necesarias para respectar, protexer e garantir o seu dereito á educación, que garanta a integración da infancia, a construción da paz e transformación social.

Por iso, pedímoslle aos representantes políticos nacionais e á Comunidade Internacional:

1.

Que garantan o dereito a unha educación de calidade da infancia e adolescencia migrada e desprazada sen excepción, independentemente da súa situación administrativa.

2.

Que garantan a acollida inmediata e a inclusión educativa a curto, medio e longo prazo dos nenos, nenas e adolescentes migrados e refuxiados.

3.

Que aumenten o nivel de financiamento e os orzamentos públicos para educación, especialmente aqueles destinados a garantir a equidade e a inclusión educativa.

4.

Que a Cooperación Española se oriente a garantir o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 4, a través, entre outros e fundamentalmente, da educación en situacións de emerxencia e a través da educación básica, seguindo a Lei de Cooperación e Solidariedade Global, recentemente aprobada, que marca o camiño do investimento en cooperación na senda do 0,7 % do PIB.

5.

Que destinen fondos suficientes de axuda humanitaria e de desenvolvemento para satisfacer as necesidades educativas das persoas migrantes e desprazadas máis aló das fronteiras nacionais.

6.

Que presten apoio económico e de coordinación para facer efectivos os dereitos recoñecidos na Directiva de Protección Temporal do 18 de marzo de 2022 á poboación ucraína que se viu obrigada a abandonar o seu fogar e facela extensiva a outras persoas doutras nacionalidades na mesma situación de mobilidade forzosa, sen discriminación.

7.

Que reforcen o sistema de axuda á educación para América Latina e os países e comunidades de acollida do éxodo venezolano e para África e os países de acollida dos procesos migratorios que se dan no continente.

8.

Que garantan ambientes escolares acolledores e seguros para os nenos, nenas e adolescentes migrantes e refuxiados e reforcen a sensibilidade cultural dos sistemas educativos para promover a diversidade como un valor.

9.

Que garantan a formación do profesorado para que teñan ferramentas para xestionar contornas diversas, plurilingües e interculturais e lle dean importancia ao papel da educación para a cidadanía global.

10.

Que reforcen as capacidades de acompañamento psicosocial e educación emocional da comunidade educativa. A saúde mental e socioemocional é un compoñente fundamental para os nenos, as nenas e adolescentes migrado e o coordinador de benestar e protección nos contornos tanto formais como non formais resulta fundamental.

Apoia a nosa causa.


  O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e FUNDACIÓN ALBOAN e serán tratados coa finalidade de mantelo informado das nosas actividades, enviarlle noticias ou boletíns, solicitar a súa colaboración nos nosos proxectos ou campañas, e xestionar posibles doazóns ou facerse socio. A lexitimación para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo aviso ao titular. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa cancelación e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid e a FUNDACIÓN ALBOAN no seguinte enderezo: C/ Padre Lojendio, 2. 2ª 48008 – Bilbao. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.

  Infórmate para sumar o teu apoio.

  Descarga os nosos Informes sobre educación en situacións de emerxencia para coñecer máis sobre a situación do dereito á educación en contextos de acción humanitaria e de desprazamento e a importancia da escola como acollida e integración. 

  Escola refuxio, escola que acolle. Desafíos para garantir a acollida educativa da infancia e a mocidade en mobilidade forzosa.

  Escolas que constrúen a paz. Espazos de protección e garantía dos dereitos dos nenos refuxiados.

  Escolas que protexen.
  A resposta a persoas refuxiadas no Líbano en tempos de pandemia e crise educativa.

  O dereito á educación en contextos de Acción Humanitaria.

  A educación é ACOLLIDA.

  ©BÁRBARA GIL Entreculturas