fbpx
 

©SERGI CÁMARA

Aviso Legal de escuelarefugio.org

O acceso e navegación neste sitio web implican a aceptación expresa e plena de todas e cada unha destas condicións xerais, incluída a Política de Privacidade e de Cookies, respecto das finalidades do tratamento dos datos que nos faciliten. Por favor, recomendámoslle que a lea con antención. Salvo que se indique expresamente o contrario, o acceso á información mostrada nas páxinas do portal é totalmente gratuíto.


Neste documento de Termos e Condicións atopará información sobre:
1. Identificación legal
2. Condicións Xerais de Uso
3. Obrigas xerais do usuario
4. Política de retorno, devolución, cancelación, idade mínima e prazo de entrega
5. Declaración de privacidade que cobre o uso dos datos dos clientes
6. O seu consentimento a esta Política de privacidade
7. Pago mediante tarxetas de crédito
8. Condicións de participación dos usuarios en diferentes seccións e ferramentas: Blogs e comentarios
9. Propiedade intelectual e industrial
10. Ligazóns
11. Responsabilidade
12. Xurisdición

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL
En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de
https://escuelarefugio.org/glg/ son:

 

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

  • Calle Maldonado, 1A, Planta 3
  • 28006 Madrid (España)
  • CIF: G-82409020
  • ● Inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio do Interior co número 28/1.127

 

FUNDACIÓN ALBOAN

  • Calle Padre Lojendio, 2. 2ª
  • 48008 – Bilbao (España)
  • CIF. G-48811376
  • Contacto para modificación de datos: info@alboan.org

 

Para calquera dúbida ou consulta, pode contactar connosco por teléfono: 915902672, ou no correo electrónico: rgpd@entreculturas.org.

 

O acceso a https://escuelarefugio.org/glg/ implica a aceptación expresa do Usuario das presentes condicións, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou a Fundación Alboan en calquera momento e sen previo aviso.

 

2.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web https://escuelarefugio.org/glg/, cuxa finalidade é ser unha porta de entrada que ofreza aos usuarios información, servizos e contidos a través da Rede.

 

Todos os usuarios con acceso a este sitio web deberán aceptar as presentes Condicións Xerais, entendendo o uso do sitio web como unha aceptación destas.

 

Así mesmo, tamén se deberán aceptar aquelas páxinas, propiedade de terceiros, ás que se pode acceder mediante ligazóns e que presenten outras condicións xerais.

 

O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos, servizos, noticias, blogs aos que se pode acceder en <https://escuelarefugio.org/glg, con suxeición á Lei e ás presentes Condicións xerais de uso, respectando en todo momento os demais usuarios desta.

 

No caso de incumprimento total ou parcial destas condicións, a Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan resérvanse o dereito de denegar o acceso a https://escuelarefugio.org/glg/ sen previo aviso ao usuario.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan adoptarán todas as medidas ao seu alcance para evitar calquera tipo de conduta contraria á lexislación española e colaborarán coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsables das actuacións que poidan supor unha infracción da lei aplicable a este sitio web.

 

3.- OBRIGAS XERAIS DO USUARIO

O usuario, ao aceptar as presentes Condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

 

Non realizar accións tendentes a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, temporal ou definitivamente, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou infraestruturas do sitio web, de forma que impida o seu normal uso.

 

Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou calumniosos, tanto doutros usuarios como de terceiros alleos á Fundación Entreculturas Fe y Alegría e á Fundación Alboan.

 

Non utilizar ningún dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, e que sexan contrarios aos dereitos e intereses de Fundación Entreculturas Fe y Alegría e Fundación Alboan, os seus usuarios e/ou terceiros.

 

O usuario responderá de todos os danos e prexuízos de calquera natureza que a Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan ou calquera terceiro puidesen sufrir como consecuencia do incumprimento dalgunha das obrigas ás que están suxeitos en virtude do presente «Aviso Legal» ou da lei en relación co acceso e/ou uso da páxina https://escuelarefugio.org/glg/

 

4.- POLÍTICA DE RETORNO, DEVOLUCIÓN, CANCELACIÓN, IDADE MÍNIMA E PRAZO DE ENTREGA.

Cando realice un pagamento a Entreculturas e Alboan, terá dereito a un prazo de cancelación de sete (7) días (un «Período de Reflexión»). Entreculturas e Alboan resérvanse o dereito de rexeitar unha solicitude de reembolso se consideran razoablemente (i) que explota inxustamente esta política de reembolso, por exemplo, se realiza solicitudes de reembolso reiteradas polos mesmos Servizos, (ii) se non cumpre con estas Condicións ou (iii) se Entreculturas ou Alboan sospeitan razoablemente que está a utilizar os nosos Servizos ou o noso Software de forma fraudulenta.


A idade mínima de compra na nosa web é de 18 anos.

 

5.- DECLARACIÓN DE PRIVACIDADE QUE CUBRE O USO DOS DATOS DO CLIENTE

Entreculturas e Alboan informan o usuario de que o tratamento de todos os datos de carácter persoal realizado no desenvolvemento da súa actividade se desenvolveu tendo en conta o disposto na normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos, para que os datos recollidos sexan relevantes, adecuados e non excesivos. para os fins previstos; en particular, Entreculturas e Alboan non comunican datos a terceiros salvo consentimento expreso ou obriga legal, nin almacenan datos financeiros unha vez realizados os pagamentos.


Se desexa obter máis información sobre o tratamento de datos realizado por Entreculturas ou Alboan, pode consultar a nosa política de privacidade.

 

6.- O SEU CONSENTIMIENTO A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante o uso dun dos nosos sitios web, vostede manifesta que está de acordo cos termos da nosa actual Política de Privacidade, como se publicou aquí. Se non está de acordo con ningún dos termos da política, non proporcione ningunha información persoal neste sitio, que pode incluír o uso de «cookies» no seu navegador, en cuxo caso optaría por non permitir o uso de cookies no seu navegador.

7.- PAGO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO

Entreculturas y Alboan se hacen responsables de las transacciones que se hagan en el sitio web. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito/débito Visa y Mastercard.


La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan dan gran importancia a la seguridad de toda la información y a los datos de carácter personal que tratamos. Desafortunadamente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura; por ello, hacemos esfuerzos y destinamos recursos a mejorar cada día nuestra página y que las funcionalidades que se ponen a su disposición sean más seguras. La funcionalidad https se ha implementado en los formularios de socios y donaciones, con la finalidad de proteger los datos económico-financieros con herramientas de cifrado SSL.

8.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS DA ESCOLA REFUXIO (BLOGS E COMENTARIOS)

Os usuarios poden participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas á súa disposición pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría e a Fundación Alboan en https://escuelarefugio.org/glg/ como a inserción de comentarios en blogs e noticias.

 

Para participar nos Blogs, o usuario deberá identificarse, comprometéndose a que toda información ou opinión que introduza se axusta á Lei, á moral e á orde pública, absténdose de realizar comentarios contrarios ás normas de etiqueta de Internet.

 

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e Fundación Alboan, a través dos seus administradores, resérvanse o dereito de editar ou borrar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos Blogs aos usuarios que incumpran as normas de uso destas ferramentas, sen previo aviso. A devandita non publicación non poderá ser considerada en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental á liberdade de expresión do usuario.

 

A título enunciativo, e en ningún caso limitando ou excluíndo, ao usuario dos Blogs de https://escuelarefugio.org/glg/ comprométese expresamente a:

 

Non introducir nin difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de defensa do terrorismo ou que atenten contra os dereitos e liberdades fundamentais das persoas; e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e protección dos menores.

 

Non introducir nin empregar os Blogs para insultar, agraviar, provocar, descualificar outras persoas nin introducir contidos cunha linguaxe inadecuada, estean ou non dirixidos a un participante. Así mesmo, non se poderán formular queixas nin acusacións de ningún tipo.

 

Non introducir nin difundir publicidade ou ofertas comerciais e/ou promocionais de empresas alleas á Fundación Entreculturas Fe y Alegría e Fundación Alboan. Así mesmo, os usuarios dos Blogs non están autorizados a introducir mensaxes en cadea, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación co contido do Blog/Noticia.

 

Non introducir nin difundir virus ou software nocivo que poidan causar danos nos sistemas informáticos.

 

Non introducir contidos protexidos (entre outros, imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) por dereitos de autor e propiedade industrial (entre outros; marcas, nomes comerciais, símbolos gráficos) sen a autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos.

 

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión expresado e publicado será da súa exclusiva responsabilidade para todos os efectos. Neste sentido, o usuario será o responsable directo dos prexuízos ocasionados a terceiros derivados do uso do Blog, así como dos danos ocasionados pola falta de licitude, veracidade, exactitude, moralidade e de toda información e opinión que proporcione ou facer accesible a outros usuarios e/ou visitantes de https://escuelarefugio.org/glg/

9.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

El sitio web https://www.escuelarefugio.org/glg/  las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las mismas (incluyendo textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, entre otros), así como logotipos, marcas u otros signos distintivos, se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan son titulares u ostentan autorización para la explotación de los mismos por parte de los legítimos titulares.

El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a la ley, la moral y el orden público.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan autorizan al usuario para visualizar la información que se contiene en este sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento en sus sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal o para finalidades previamente autorizadas por la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan.

El usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o comunicación pública de la información contenida en esta Web en cualquier forma y cualquiera que sea su finalidad.

10.- ENLACES.

Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente como una utilidad para el usuario. La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan no son, en ningún caso, responsables de las mismas o de su contenido.

 

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan no asumen ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o cualquier otra mención de contenidos externos a este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación o relación alguna entre la Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan y las personas o entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.

 

Para realizar enlaces con la página Web https://www.escuelarefugio.org/glg/ será necesaria la autorización expresa y por escrito de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan.

11.- RESPONSABILIDAD.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan no garantizan el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en las páginas del portal https://www.escuelarefugio.org/glg/ que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de aquellos que sean producidos por la existencia de virus informáticos en Internet.

 

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría y Fundación Alboan no asumen responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por:

 

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes de telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena al control de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan.

 

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros;

 

Uso indebido o inadecuado de la página web https://www.escuelarefugio.org/glg/

 

Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas.

12.- JURISDICCIÓN.

En caso de controversia o conflicto que pueda derivarse de la interpretación o cumplimiento del presente Aviso Legal, las mismas serán resueltas ante los Tribunales y Juzgados de Madrid, España.

 

Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones generales, que no sea de naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la validez de las restantes cláusulas no se verá afectada. https://www.escuelarefugio.org/glg/