©Sergi Cámara

Hezkuntzarako eskubidea uneoro babestu behar da.

Gero eta pertsona gehiagok bere etxea eta herrialdea utzi behar dituzte gerraren, indarkeriaren, hondamendi naturalen edo pobreziaren ondorioz, eta horien artean etxea eta eskola utzi behar duten haurrak daude. 

 

Egoera horretan estatuek eta nazioarteko komunitateak beharrezko neurriak hartu behar dituzte larrialdi, babes, lekualdatze eta horiei lotutako egoeretan hezkuntzarako eskubidea errespetatzeko, babesteko eta bermatzeko.

Horregatik eskatzen diogu Europako Parlamentu berriari:

1.

Neurriak har ditzala pertsona guztiek hezkuntzarako eskubidea izan dezaten larrialdi, babes eta lekualdatze testuinguruetan edo beste migrazio egoera bateko testuinguruan. Eskola Seguruen Adierazpena sinatzea, beharrezkoa den aurrekontua bideratzea eta ekintza humanitarioko eta garapeneko gobernu arteko akordioak sustatzea funtsezkoa da.

2.

Neurri eraginkorrak har ditzala larrialdi egoeretan hezkuntzarako eskubidearen urraketak monitorizatzeko eta salatzeko. Erantzukizun zehatzak ezarri behar dira hezkuntzari egindako erasoak iker ditzaten estatuek, eta arrazagatiko bazterkeria eta xenofobia monitorizatzeko mekanismoak ezar daitezen.

3.

Hezkuntza babestera bideratutako nazioarteko eskubide humanitarioko arauak errespeta eta ezar ditzala. Arauak eta ekintzak egin behar dira indarkeria eta haurrak eta nerabeak erreklutatzea saihesteko, eskolak eta unibertsitateak erabilera militar orotatik libre utzita.

4.

Hezitzaileak babes ditzala eta bakearen eta giza eskubideen curriculuma susta dezala. Beharrezkoa da babeserako protokoloak sortzea larrialdi egoerako ikasle eta irakasleentzat, arreta psikologikoko neurriak barne. Curriculuma egokitu egin behar da lekualdatutako helduen hezkuntza hobetzeko eta barne hartu behar ditu genero-ikuspegia, bakea sustatzea, gatazkak konpontzea, arriskuen kudeaketa eta klima-aldaketa arintzea eta egokitzea.

Espainiako Gobernuak, berriz, 2023 Agenda sinatu zuen estatuetako bat denez, honako hauek egin behar ditu:

1.

Garapen jasangarrirako eta elkartasun globalerako kooperazioaren Legea betetzea, inbertsioa berreskuratzeko bidean BPGaren %0,7ra.

2.

Oinarrizko heziketarako laguntzan ahaleginak fokalizatzea, gure konpromisoak geure eginez ekimen multilateraletan, hala nola Hezkuntzaren aldeko Mundu mailako Aliantzan (AME), eta %8ra iritsiz aldebiko Garapenerako Laguntza Ofizialean (GLO).

3.

Hezkuntzarako laguntza humanitarioaren ehunekoarekin ekarpenak haztea gutxienez %10era arte, bereziki azpimarratuz krisi testuinguruak.

4.

GLOren guztizkoaren %3 gutxienez Garapen Jasangarrirako eta Herritartasun Globalerako Hezkuntzara bideratzea, 4.7 xedea lortzeko bidean aurrera egiteko, arreta berezia eskainiz errefuxiatuen eta migratuen hezkuntza bere baitan hartzen duten programei.

5.

Espainiako Lankidetzaren VI. Plan Zuzendaria aprobetxatzea larrialdi egoeran dauden pertsonak Espainiako Lankidetzaren Plan Zuzendarian nahiz Herrialderako Elkartea Esparruetan (MAP) sartzeko.

6.

Errefuxiatuen eta migratuen elkarteekiko elkarrizketa-prozesuan partaidetza sartzea, nahiz herrialde emaileetan nahiz hartzaileetan.

7.

Giza eskubideak errespetatzea migrazio-gobernantzako ekintzetan eta nazioarteko babes-prozeduretan, migratu eta errefuxiatu guztien hezkuntzarako eskubidea barne.

8.

Migrazio-prozeduretan eta nazioarteko babes-prozeduretan haurren interes gorena eta berme guztiak beteko direla ziurtatzea, banatutako, bakarrik dauden edo babesteko beste behar batzuk dituzten haurrentzako berariazko neurriak barne.

9.

Hezkuntzarako finantzaketaren eta aurrekontu publikoen maila handitzea, bereziki hezkuntzako ekitatea bermatzera bideratutakoena, osabidezko hezkuntzako programak susta ditzaten, ikasle migratzaile eta errefuxiatuetan eragin handiena dutenak baitira, eta langile espezializatu eta trebatuetan eta babes-programetan inbertitzea.

10.

Genero-ikuspegia txertatzea ekintza humanitarioko eta garapenerako lankidetzako kanpoko ekintza guztietan eta lankidetza-politiken koherentzia-printzipioa indartzea kanpo-politiken, giza eskubideen politiken eta berdintasun-politiken artean.

Egizu bat.


  FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA eta ALBOAN FUNDAZIOA arduratuko dira zure datuen tratamenduaz, eta xede hauekin tratatuko dituzte: zuri gure jardueren berri ematea, albisteak edo buletinak bidaltzea, gure proiektu eta kanpainetarako zure laguntza eskatzea, zure dohaintza edo bazkidetza kudeatzea. Datuak erabiltzeko legitimazioaren oinarria zure berariazko baimena da, edo egin duzun kontratua. Hirugarrenei ez zaie lagako daturik, legeak horretara behartzen ez bagaitu edo titularrari aurrez jakinarazi gabe. Baja eman nahi duzula adierazten duzunean eta/edo legezko gordealdiak amaitutakoan, suntsitu egingo dira datuak. Ez da egingo datuen nazioarteko transferentziarik. Interesdunek beren eskubideak erabili ahal izango dituzte (hau da, datuetara sartzea, datuak zuzendu edo ezabatzea, tratamenduari aurka egitea edo mugak jartzea, eta eramangarritasuna eskatzea), FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA erakundeari idatziz, posta-helbide honetara: Maldonado kalea 1, 3. solairua, 28006 Madril; eta FUNDACIÓN ALBOAN erakundeari idatziz, posta-helbide honetara: Aita Lojendio kalea 2 - 2A, 48008 Bilbo. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa jar dezake, bere eskubideak urratu direla baderitzo.

  Informazioa jaso ezazu zure laguntza emateko.

  Deskarga itzazu larrialdietako hezkuntzari buruzko gure txostenak ekintza humanitarioko eta lekualdaketa-testuinguruetako hezkuntzarako eskubidearen egoerari buruz gehiago jakiteko eta eskolak harrera eta integrazio gisa duen garrantziaren berri izateko.

  Escuela refugio, escuela que acoge. Krisi testuinguruetan bakea babesten eta eraikitzen duen hezkuntzarako erronkak.

  Eskola aterpea, harrera egiten duen eskola. Derrigorrez lekualdatzera behartuta dauden haur eta nerabeen hezkuntza-harrera bermatzeko erronkak.

  Bakea eraikitzen duten eskolak. Bakea eraikitzen duten eskolak Haur errefuxiatuak babesteko eta eskubideak bermatzeko guneak.

  Babesa ematen duten eskolak: Pandemia eta hezkuntza-krisi garaian Libanon errefuxiatutako pertsonei emandako erantzuna.

  Hezkuntzarako eskubidea Ekintza Humanitarioko testuinguruetan.

  Eskola itxaropena da.

  ©IRENE GALERA