SERGI CÁMARA ©foto

El dret a l’educació no hauria de desaparèixer sota cap circumstància.

Tot i que l’educació mai hauria de ser objectiu de les bales, les escoles, els estudiants i els docents d’almenys 74 països han patit atacs entre 2013 i 2017. El dret a l’educació no hauria de desaparèixer sota cap circumstància, i en contextos de guerra o violència generalitzada cobra major importància, ja que es converteix en un espai que aporta protecció enmig del caos.

L’aprovació de la Declaració sobre Escoles Segures (signada a dia d’avui per 90 països, entre els quals es troba Espanya) i de les Directrius per a Prevenir l’Ús Militar d’Escoles i Universitats durant Conflictes Armats (que, tot i no ser vinculants, ofereixen pautes pràctiques per protegir l’educació dels atacs) suposen un gran pas per a seguir protegint l’educació.

Des d’Entrecultures treballem per fer que les escoles siguin un refugi per als nens, nenes i joves que s’han vist obligats a abandonar les seves llars, i advoquem per protegir les escoles que protegeixen.

Per això, recomanem al Govern Espanyol:
1.

Que alineï les seves polítiques de cooperació i ajuda humanitària amb la Declaració sobre Escoles Segures i les Directrius per a la seva implementació.

2.

Que dugui a terme polítiques i programes de cooperació i ajuda humanitària que:

– Garanteixin que, en contextos de conflictes, crisis prolongades i desplaçament forçós, les escoles siguin espais segurs i de protecció i no s’utilitzin per a fins militars;

 

– Estiguin enfocats a reduir conflictes futurs i promoure la cohesió social;

 

– Promoguin una educació que no discrimini a la població refugiada i desplaçada;

 

– I considerin especialment als grups més vulnerables, com són les nenes, doblement amenaçades a causa del seu gènere i la seva edat (enfrontant riscos com les agressions sexuals, matrimoni precoç o abandonament escolar).

3.

Que destini un 0,7 % de la Renda Nacional a Ajuda al Desenvolupament (AOD) i, d’aquesta xifra un 10 % a l’Acció Humanitària, de la qual un 4 % s’ha de destinar a l’educació en emergències.

Dóna suport a la nostra causa.El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ ENTRECULTURES, FE I ALEGRIA i seran tractades amb les finalitats de mantenir-lo informat de les nostres activitats, enviar-li notícies o butlletins, sol·licitar la seva col·laboració en els nostres projectes o campanyes, i gestionar les possibles donacions o el fer-se soci. La legitimació per a l'ús de les seves dades està basada en el seu consentiment exprés o en l'execució d'un contracte. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal o informant prèviament al titular. Les dades seran destruïdes un cop comuniqui la seva baixa i/o finalitzats els períodes legals de conservació. No es portaran a terme transferències internacionals de dades. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, o limitació del tractament, dirigint-se a FUNDACIÓ ENTRECULTURES, FE I ALEGRIA en la següent adreça: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid. Igualment, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que els seus drets han estat vulnerats.


NACHO ESTEVE ©foto