fbpx
 

SERGI CÁMARA ©foto

Política de Privacitat de escuelarefugio.org

Aquesta Política de Privacitat és part integrant de les condicions generals. L’accés i la navegació pel nostre lloc web, així com l’ús dels serveis que inclou, impliquen l’acceptació de les condicions generals (i, per tant, de la política de Privacitat i la política de Cookies). Si us plau, llegiu-les atentament.

En aquesta Política de Privacitat us informem sobre:
– Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
– Qui ens pot facilitar dades?
– Quines dades recopilem?
– Com s’utilitza la informació?
– Comunicacions mitjançant el correu electrònic
– Com i on es comparteix la informació?
– Seguretat de les dades proporcionades
– Els seus drets i l’accés a la informació
– Responsable de la Privacitat
– Canvis a la Política de Privacitat

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Totes les dades facilitades pels Usuaris de https://www.escuelarefugio.org/catala/ seran incorporades i tractades, ja sigui per mitjans telemàtics, informàtics i no automatitzats, en fitxers declarats davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), sent responsable d’aquests fitxers la:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Carrer Maldonado, 1. Planta 3
28006 Madrid (Espanya)
CIF. G-82409020

 

Qui ens pot facilitar dades?
Al accedir-hi a la nostra pàgina, vostè manifesta que totes les dades que ens facilita, ja siguin obligatòries per a prestar el servei o informació, o bé siguin dades voluntàries quan es desitja col·laborar amb nosaltres, deixar un comentari als nostres blogs o participar en les nostres peticions, son veraces i correctes, és a dir, responen a la seva situació real. Proporcionar aquestes dades suposa que han sigut subministrades de forma voluntària i que es dóna el consentiment per a que puguen ser tractades tant de manera informàtica com de forma no automatitzada i per a fins determinats i legítims que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría descriu a continuació. No seran utilitzats per a fins incompatibles, ni cedits a tercers sense el seu consentiment.

 

Quines dades recopilem?
Al enviar una consulta d’informació, inscriure’s als nostres newsletters, participar en les nostres accions, facilitar el seu recolzament a les nostres campanyes, posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, deixar comentaris als nostres blogs o bé col·laborar amb nosaltres (ja sigui com a soci i/o com a donant), podem sol·licitar que ens faciliti una serie de dades e informacions personals com ara el seu nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de contacte, etc. Per a fer-se soci o donant de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, sol·licitarem altres categories de dades.
Les dades que demanem, i que són objecte de tractament seran sempre adequades, pertinents i no excessives a la seva sol·licitud d’informació, col·laboració i/o participació dins la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

 

Com s’utilitza la informació?

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría utilitzarà la informació que ens proporcioni per a les finalitats requerides a cada un dels formularis de recollida de dades:

a) Resposta a sol·licituds d’informació de l’usuari. En cas que ens remeti una sol·licitud d’informació, tractarem les seves dades amb la finalitat de rebre, gestionar, tramitar i donar resposta a les consultes i sol·licituds de informació que ens envií via els mitjans de contacte de la nostra web o remeses a les nostres seus i delegacions.

 

b) Subscripció al Butlletí de notícies o Newsletters. Tractarem les seves dades d’identificació i correu electrònic per enviar-li les nostres notícies i newsletters. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment.

 

c) Col·laborar o participar a les accions de petició organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Les dades facilitades es tractaran per a remetre-li informació per mitjà del correu electrònic i/o postal de les nostres accions o d’accions organitzades conjuntament amb tercers per part de la Fundació. Si les peticions es presenten davant d’un Organisme nacional o supranacional, podran cedir-se les dades facilitades per a la comprovació i verificació de les peticions presentades.

 

d) Participar i incorporar comentaris als nostres blogs. Per tal de participar als nostres blogs i que el seu comentari es puga publicar, tractarem les dades d’usuari i el correu electrònic amb la finalitat d’identificar i gestionar la seva publicació a la nostra web.

 

e) Col·laborar activament mitjançant una donació o fer-se soci de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. En cas que accedeixi al nostre formulari en la secció «col·labora» i empleni les seves dades, la informació facilitada es tractarà amb la finalitat de la gestió econòmica, comptable, fiscal i administrativa dels associats i donants de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

 

f) Altres activitats organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Es podrà col·laborar i participar en accions organitzades i/o promogudes per la Fundació, facilitant les dades que es requereixin als formularis corresponents i per a les finalitats que expressament s’indiquin els formularis.

 

Comunicacions mitjançant el correu electrònic
Al enviar-nos una consulta o sol·licitud d’informació mitjançant el correu electrònic de contacte, ens està proporcionant el consentiment, conscient i de forma expressa per al tractament de les dades facilitades a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
Dins els nostres correus electrònics trobarà la informació per a revocar el consentiment o donar-se de baixa de qualsevol comunicació de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

Com i on es comparteix la informació?
La Fundación Entreculturas Fe y Alegría informa, de manera expressa, que en els casos en què col·labora o participa a determinades accions (Cursa solidària, Concert solidari, Peticions a Nacions Unides, Socis i Donacions, etc.), procedirem a cedir les seves dades als organismes i administracions, bancs i demés entitats col·laboradores de conformitat amb la normativa legal vigent i per a la gestió corporativa de la informació.

 

Seguretat de les dades proporcionades
La Fundación Entreculturas Fe y Alegría dóna molta importància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tractem. Malauradament, la transmissió d’informació via Internet no és completament segura; per aquesta raó, nosaltres fem esforços i destinem recursos a millorar dia a dia la nostra pàgina web per tal que les funcionalitats que es posin a la seva disposició siguin més segures (La funcionalitat https s’ha implementat en els formularis de socis i donacions amb la finalitat de protegir les dades econòmiques i financeres amb eines de xifrat SSL).
Un cop hàgim rebut la seva informació, s’implementen mesures de seguretat per a garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que es troben sota el nostre control. Les nostres polítiques de seguretat i privacitat són revisades periòdicament i millorades segons sigui necessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l’usuari.

 

Els seus drets i l’accés a la informació

De conformitat amb la normativa vigent comunitària (Directiva 95/46/UE) i espanyola (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) té la possibilitat d’exercir els següents drets personalíssims, acreditant de forma fefaent la seva identitat, ja sigui mitjançant mitjans electrònics (en el cas de newsletters i correus electrònics) o bé adreçant-se per escrit al nostre Responsable de Privacitat.

 

Els seus drets són els següents:
a) Dret a revocar el consentiment i sol·licitar que no es processin les seves dades personals amb fins comercials, ni per enviar-li comunicacions mitjançant correu electrònic, missatges sms i newsletters.

b) Dret d’accés a la informació que disposem relativa a la seva persona, especificant les finalitats del tractament que es realitzen i les comunicacions a tercers, administracions i empreses, ja sigui per estar autoritzades per llei, per ser necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o bé per haver-nos atorgat el consentiment prèviament.

c) Dret de rectificació de les seves dades, gràcies al qual s’actualitzen i posen al dia la informació i dades de que disposem segons la informació que ens faciliti.

d) Dret a la cancel·lació de les seves dades, un cop complerts els terminis legals de conservació que estableix la normativa d’aplicació.

e) Dret a oposar-se a la realització de qualsevol activitat de tractament de les seves dades, mitjançant la revocació de la seva autorització/consentiment.

La pàgina https://www.escuelarefugio.org/catala/ pot contenir enllaços a i des d’altres pàgines web, ja sigui dels nostres patrocinadors, socis, empreses associades o empreses col·laboradores, entre d’altres. Si accedeix a aquestes pàgines, ha de tenir en compte que en elles es poden tornar a sol·licitar dades o informacions personals. Per això, li preguem que, quan visite aquestes pàgines, revisi també la seva política de privacitat.

 

Responsable de la Privacitat
En qualsevol moment es pot sol·licitar, de manera totalment gratuïta, ja sigui per carta o mitjançant correu electrònic, l’exercici dels seus drets, i haurà d’incorporar junt amb la sol·licitud una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, puix que es tracta d’un dret personalíssim.

Les sol·licituds hauran de ser enviades al responsable de privacitat a la següent adreça:

 

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Att. Responsable Privacitat
Carrer Maldonado, 1. Planta 3.
28006 Madrid (Espanya)

 

Canvis a la Política de Privacitat
La Fundación Entreculturas Fe y Alegría pot modificar o adaptar la seva Política de Privacitat i Tractament de dades de Caràcter Personal. Us recomanem que la visiti cada vegada que navegui pel lloc web amb la finalitat d’estar sempre informat prèviament a la facilitació de qualsevol de les seves dades.