fbpx
 

©Carmen Moreno JRS Mena

És a l’escola on es facilita la inclusió, la reconciliació i la pau. L’escola és guaridora per a la infància, especialment en situacions d’emergència.

A Entrecultures i Alboan treballem, junt amb Fe y Alegría i el Servei Jesuïta als Refugiats (JRS), per oferir accés educatiu a la infància desplaçada i refugiada, així com espais de relació i d’acollida.

Amb la nostra labor, fomentem la convivència i prevenim l’exclusió, tant en els centres educatius com en les comunitats.

Soc acollida: soc futur

En col·laboració amb Pueblos Unidos, volem promoure una cultura d’hospitalitat, d’acollida i de solidaritat per a les persones migrants que arriben a Madrid, especialment per als menors, a qui se’ls presta una acollida integral:

  • Acompanyament: primera atenció, benvinguda, escolta i orientació.
  • Assessorament.
  • Classes de castellà i formació.
  • Atenció jurídica perquè puguin conèixer i defensar els seus drets.
  • Activitats socioculturals per afavorir-ne la integració.

Volem que cada persona, cada jove, cada família que arriba amb l’esperança de tenir millors oportunitats se senti part d’aquesta societat, conegui els seus drets i pugui sortir-se’n.

©PUEBLOS UNIDOS

©PUEBLOS UNIDOS

©PUEBLOS UNIDOS

Patrocini comunitari: hospitalitat i acompanyament

El patrocini comunitari és una iniciativa de la societat civil en la qual participem, juntament amb el Servei Jesuïta als Migrants, per acollir i acompanyar les persones refugiades que arriben al nostre país en situació de vulnerabilitat, perquè hi hagi una integració real i segura en el lloc d’arribada.

Amb el patrocini comunitari, aconseguim que l’acollida de les persones refugiades sigui integral i puguin comptar amb les bases per reconstruir la seva vida i tirar endavant

La proposta d’integració consisteix en l’acollida durant un període d’entre 18 i 24 mesos de famílies en condicions d’extrema vulnerabilitat. Així, la comunitat s’implica directament en la labor d’acollida i d’integració de les persones refugiades, acompanyant i ajudant els seus processos d’integració, actuant com la xarxa bàsica de suport i atenent en conjunt les seves necessitats materials, afectives i personals.

©ALBOAN

©IVÁN BENÍTEZ

©IVÁN BENÍTEZ

Colòmbia: educació que acull

Més de 5,5 milions de persones veneçolanes han marxat del seu país en les dues darreres dècades. El 85% ha romàs als països de la regió, incloent-hi Colòmbia, que intenta donar una resposta regional amb esforços articulats d’ajuda humanitària. No obstant això, les xifres són tan elevades que han generat una pressió insostenible sobre els recursos i els serveis públics nacionals. En la frontera central amb Colòmbia, a la ciutat d’Arauca, que té una població de prop de 90.000 habitants, hi ha gairebé 37.000 persones refugiades veneçolanes, cosa que està generant situacions de tensió i conflicte.

 

Juntament amb JRS Llatinoamèrica i Carib, treballem per oferir accés a l’educació als infants refugiats i per reforçar uns espais de protecció i prevenció, en institucions educatives i de manera comunitària, que els permetin allunyar-se de dinàmiques de violència i ser constructors d’inclusió i de pau.

Treballem per donar resposta a les situacions d’emergència que viuen aquestes comunitats, d’inseguretat alimentària, desprotecció i manca de serveis bàsics

A Colòmbia, a l’àrea de Buenaventura, també atenem, junt amb JRS Colòmbia, persones desplaçades internes de comunitats ètniques, com és el cas del poble wounaan, una comunitat indígena el territori de la qual es troba a la regió del baix Calima i que va ser desplaçada per la confrontació entre grups armats.

 

Atenem més de 5.400 persones oferint-los atenció de primera necessitat, assistència sanitària i accés a l’educació. Mitjançant l’educació, promovem la seguretat i la protecció dels infants contra el reclutament forçós i el seu ús en activitats il·legals, i en fomentem la integració i la inclusió en les comunitats d’acollida.

©FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Ucraïna i països fronterers: convivència i inclusió

Més de 8 milions de persones ja s’han vist obligades a marxar d’Ucraïna cap a països fronterers, com ara Polònia, Hongria o Romania. La meitat són nens i nenes.

 

Dins d’Ucraïna, més de 5 milions de persones s’han vist obligades a desplaçar-se, la gran majoria de les quals, infants.

Amb adolescents i joves, portem a terme activitats artístiques de tota mena, com ara teatre o dansa, i cursos d’idiomes per facilitar la comunicació i la integració.

A més de refugi, allotjament i alimentació, treballem per garantir que els infants desplaçats pel conflicte tinguin accés a l’educació proporcionant-los recursos per poder continuar les classes a Ucraïna per via electrònica. Els oferim connexió a Internet i tauletes tàctils perquè puguin connectar-s’hi, a més d’estris escolars i altres materials.

 

També desenvolupem aules amigables, que són aules creades en algunes escoles i guarderies dels països d’acollida, i que afavoreixen la integració i l’acollida de la infància refugiada ucraïnesa. Són espais on poden jugar conjuntament d’una manera lliure, cosa que els aporta una gran part de normalitat a la vida. Per fer-ho possible, comptem amb mares ucraïneses que són mestres i que dediquen aquest temps voluntàriament.

 

Igualment, acompanyem els i les docents dels països d’acollida perquè puguin gestionar la inclusió dels infants refugiats.

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Síria i el Líban: educació en emergència

Síria està passant una etapa doblement crítica. Els terratrèmols recents han agreujat la difícil situació que ja vivia la població. En mig d’una guerra civil que ha complert 12 anys, abans del terratrèmol ja hi havia 15,3 milions de persones que necessitaven ajuda humanitària i 6,8 milions que estaven en situació de desplaçament intern: de fet, Síria és el país amb més persones desplaçades internes del món.

 

La situació de l’educació al país és molt deficient. Les escoles i les universitats han estat atacades reiteradament, 1.584 fins ara, i les taxes d’abandó escolar són molt elevades. Junt amb JRS, fa més de 10 anys que facilitem serveis de salut i de repartiment de medicaments a les persones més necessitades entre les desplaçades internes, els membres de la comunitat local i els retornats, que vivien en condicions precàries. Sempre amb un enfocament especial en els infants per tal de garantir-ne el benestar i l’accés a l’educació.

En col·laboració amb JRS, des de 2012 estem implementant programes per a l’atenció i l’acollida de persones refugiades al Líban

Més de 5 milions de persones han fugit de Síria cap a països veïns com ara el Líban, que acull un volum de persones refugiades síries equivalent a la quarta part de la seva població. La debilitat de les infraestructures i l’escassetat de recursos per afrontar un flux de refugiats tan considerable, les explosions de l’agost de 2020 al port de Beirut, la pandèmia de coronavirus i la situació política han sumit gran part de la població local, juntament amb les persones refugiades, en una situació de vulnerabilitat que ha causat tensions entre la població refugiada i la receptora. Més de 300.000 infants refugiats continuen sense estar escolaritzats.

 

Els nostres projectes educatius se centren en l’educació preescolar, l’educació primària i el suport escolar en àrees tant urbanes com rurals. Treballem amb els menors i la seva família per fer possible que els infants accedeixin a una educació de qualitat i, en la mesura del possible, que ingressin en el sistema educatiu libanès i s’integrin en la societat.

©MIKHAIL DEMIAN JRS Mena

©JRS Líbano

©JRS Líbano

Tanzània: educació que inclou

A Tanzània, hi viuen més de 248.000 persones refugiades. El 67,4% d’elles són originàries de Burundi, mentre que la resta prové de la República Democràtica del Congo (RDC). El 55% de la població té una edat d’entre 0 i 17 anys. D’aquestes, poc més de la meitat està inscrita a l’escola. La guerra, tant a Burundi com a la RDC, ha privat 57.142 infants d’anar a escola.

 

Ens hem demanat quants nens i nenes amb alguna mena de discapacitat física o mental hi ha als camps de Tanzània. La resposta és que encara no se sap. No hi ha cap mena d’informació oficial. En ella mateixa, aquesta manca de dades ja ens informa: la discapacitat està absent en els enfocaments de treball dels actors humanitaris als camps de Tanzània.

Des de 2021, en col·laboració amb JRS, treballem per a la inclusió dels infants amb necessitats especials a l’escola identificant-los, oferint equipament idoni per facilitar l’aprenentatge (ulleres, aparells acústics, cadires de rodes, etc.), formant el professorat perquè tingui les capacitats pedagògiques necessàries, i sensibilitzant la comunitat sobre els drets de les persones amb necessitats especials.

Des de 2022, també ens hem compromès amb el reforçament de l’educació infantil tant de la població refugiada com de la comunitat local

Amb prou feines el 21% dels infants en edat accedeix als centres preescolars, cosa que, de fet, limita les oportunitats de relacionar-se amb altres nens i nenes en un ambient segur i protector, així com de desenvolupar les habilitats socials necessàries per al seu creixement i per afrontar els traumes viscuts a causa del desplaçament. Junt amb JRS, treballem perquè l’educació sigui un pont de pau entre la població refugiada i la població d’acollida.

©JRS

©IRENE GALERA JRS

©JRS

R. D. del Congo: educació que protegeix

La RDC pateix una de les crisis humanitàries més grans i complexes del món. És el país amb més població desplaçada interna del continent africà i es troba entre els països menys desenvolupats del món, amb més del 82% de la població vivint per sota del llindar de pobresa absoluta.

 

La violència persistent des de fa més de 20 anys exercida pels grups armats ja ha forçat més de 5 milions de persones a marxar de casa seva. Milers d’escoles han estat destruïdes i més de 2,9 milions d’infants tenen necessitat urgent d’educació.

Els nens són especialment vulnerables al reclutament forçós en grups armats i les nenes tenen moltes probabilitats de patir violència sexual

Els nens són especialment vulnerables al reclutament forçós en grups armats i les nenes tenen moltes probabilitats de patir violència sexual —tant a l’escola com de camí a classe— i ser segrestades per les diverses milícies perquè lluitin, facin tasques de cuina o es casin per la força amb els membres dels grups armats.

 

Juntament amb JRS, treballem per fomentar l’accés a l’educació dels infants desplaçats i oferim una atenció especial a les nenes. Els proporcionem material escolar, recursos pedagògics i suport econòmic per a les taxes escolars. L’escola és un espai no solament de formació, sinó també de protecció, de suport i de convivència.

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Una realitat global

El context actual ens fa veure, més que mai, que tot està connectat. És per això que, a Entreculturas i Alboan, ens centrem en l’acció local i la seva connexió amb el global. Treballem en les tasques següents:

 

– La disminució de la bretxa digital: identifiquem, dins dels centres i dins les organitzacions amb les quals treballem, joves que no tenen accés a mitjans informàtics i gestionem els recursos per donar-hi resposta.
– L’acompanyament de docents de formació professional en la implementació virtual d’un programa de millora de l’ocupabilitat.
– L’acompanyament psicosocial i educatiu de docents i d’educadors/es mitjançant la proposta metodològica Decideix conviu: educació per a la ciutadania global en contextos d’exclusió i els darrers recursos didàctics Un món de conte i Un món en moviment.
– La generació de propostes didàctiques orientades al jovent sota el lema El nostre moment és ara i dirigides tant a les nostres xarxes nacionals de joves com a la xarxa internacional Red Generación 21+, que connecta joves de més de 27 països.

A Entrecultures i Alboan, seguim treballant perquè l’educació continuï protegint-los

©VÍCTOR ALFONSO

©VÍCTOR ALFONSO

©VÍCTOR ALFONSO

L’escola els protegeix.

©Fe y Alegría Colombia