©Sergi Cámara

L’educació és un dret que s’ha de protegir en qualsevol circumstància.

Cada vegada més persones al món es veuen obligades a abandonar casa seva i llurs països, moltes d’elles nens i nenes que han de marxar de la seva llar i escola per causa de la guerra, la violència, les catàstrofes naturals o la pobresa. 

 

Davant d’aquesta situació, els estats i la comunitat internacional tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per respectar, protegir i garantir el dret a l’educació en situacions d’emergència, refugi, desplaçaments i circumstàncies associades.

Per això, demanem al nou Parlament Europeu que:

1.

Prenguin mesures perquè totes les persones puguin gaudir del dret a l’educació en contextos d’emergència, refugi, desplaçament o qualsevol altra situació migratòria. Subscriure la Declaració d’Escoles Segures, així com destinar el pressupost necessari i promoure acords intergovernamentals d’Acció Humanitària i desenvolupament, és essencial.

2.

Adoptin mecanismes efectius de monitoratge i denúncia de les violacions al dret a l’educació en situacions d’emergència. S’han d’establir responsabilitats concretes perquè els Estats investiguin els atacs a l’educació, i perquè estableixin mecanismes de monitoratge de la discriminació racial i de la xenofòbia.

3.

Respectin i apliquin les normes del dret internacional humanitari destinades a protegir l’educació. Han d’adoptar-se normes i accions per a evitar la violència i el reclutament de nens, nenes i adolescents, quedant lliures les escoles i universitats de qualsevol ús militar.

4.

Protegeixin als actors educatius i promoguin el currículum de pau i drets humans. És necessari crear protocols de protecció a estudiants i docents en situacions d’emergència, incloent-hi mesures d’atenció psicològica. El currículum ha d’adaptar-se per a millorar l’educació de persones adultes desplaçades i ha d’incloure la perspectiva de gènere, la promoció de la pau, la resolució de conflictes, la gestió de riscos i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El Govern d’Espanya, per la seva banda, com a Estat signant de l’Agenda 2030 ha de:

1.

Complir amb la Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global en la senda de recuperació de la inversió cap al 0,7% del PIB.

2.

Focalitzar els esforços en l’ajuda a l’educació bàsica, assumint els nostres compromisos en les iniciatives multilaterals que existeixen, com l’Aliança Mundial per l’Educació (AME), i aconseguint el 8% de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) bilateral.

3.

Incrementar les seves contribucions amb el percentatge d’ajuda humanitària a l’educació fins almenys el 10 % posant un èmfasi especial en els contextos en crisis.

4.

Destinar almenys el 3% del total de l’AOD a l’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global, per a avançar en l’assoliment de la meta 4.7, parant esment als programes que incorporin l’educació de persones refugiades i migrades.

5.

Aprofitar el VI Pla Director de la Cooperació Espanyola com una oportunitat per a la inclusió de les persones en situació d’emergència tant en els Plans Directors de la Cooperació Espanyola com en els distints Marcs d’Associació País (MAP).

6.

Incloure la participació en el procés de diàleg amb les organitzacions de persones refugiades i migrades tant en els països donants com en els receptors.

7.

Respectar els drets humans en les accions de governança migratòria i en els procediments de protecció internacional, inclòs el dret a l’educació de totes les persones migrades i refugiades.

8.

Assegurar l’interès superior de la infància i el compliment de totes les garanties en els procediments migratoris i de protecció internacional,  incloent-hi mesures específiques per a nens i nenes separats, no acompanyats o amb altres necessitats de protecció.

9.

Augmentar el nivell de finançament i pressupostos públics per a educació, especialment aquells destinats a garantir l’equitat educativa, que impulsin programes d’educació compensatòria, per ser la que més incideix en l’estudiantat  migrat i refugiat, i que inverteixin en personal especialitzat i format i en programes de suport.

10.

Adoptar un enfocament de gènere en totes les actuacions exteriors d’acció humanitària i cooperació per al desenvolupament i reforçar el principi de coherència de polítiques de cooperació entre la política exterior, la de drets humans i la d’igualtat.

Dona suport a la nostra causa.


  El responsable del tractament de les vostres dades és FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA i FUNDACIÓN ALBOAN. Les vostres dades es tractaran amb la finalitat d'informar-vos de les nostres activitats, enviar-vos notícies o butlletins, sol·licitar la vostra col·laboració en els nostres projectes o campanyes, gestionar els possibles donatius o associar-vos. La legitimació per a l'ús de les vostres dades es basa en el vostre consentiment exprés o en l'execució d'un contracte. No es cedeixen dades a tercers, llevat d'obligació legal o de notificació prèvia al titular. Les dades es destrueixen després que comuniqueu la vostra baixa i/o en vèncer els períodes legals de conservació. No es du a terme cap transferència internacional de dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de supressió, d'oposició, de portabilitat o de limitació del tractament dirigint-se a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA en l'adreça següent: C/ Maldonado, 1, 3ª planta, 28006 Madrid; i a FUNDACIÓN ALBOAN en l'adreça següent: C/ Padre Lojendio, 2, 2ª, 48008 Bilbao. Igualment, podeu presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s'han vulnerat els vostres drets.

  Informa’t per sumar el teu suport.

  Descarrega els nostres informes sobre educació en emergències per saber més sobre la situació del dret a l’educació en contextos d’acció humanitària i de desplaçament, i sobre la importància de l’escola com a lloc d’acollida i d’integració.

  Aprendre en perill. Desafiaments per a una educació que protegeix i construeix pau en contextos de crisi.

  Escola refugi, escola que acull. Reptes per garantir l’acollida educativa de la infància i del jovent en mobilitat forçada.

  Escoles que construeixen pau.Espais de protecció i garantia de drets per a la infància refugiada.

  Escoles que protegeixen: La resposta a persones refugiades al Líban en temps de pandèmia i crisi educativa.

  El dret a l’educació en contextos d’acció humanitària.

  L’educació és ESPERANÇA.

  ©IRENE GALERA