fbpx
 

©Sergi Cámara

El dret a l’ educació ha d’ ésser protegit en qualsevol circumstància.

Cada vegada més persones arreu del món es veuen forçades a abandonar casa seva i el seu país, moltes d’elles, infants que han de deixar la seva llar i la seva escola a causa de la guerra, la violència, els desastres naturals o la pobresa.

 

En vista d’aquesta situació, els estats i la comunitat internacional estan obligats a adoptar les mesures necessàries per respectar, protegir i garantir el seu dret a l’educació, que garanteixi la integració de la infància, la construcció de la pau i la transformació social.

Per tant, demanem als representants polítics nacionals i a la comunitat internacional:

1.

Que garanticen el derecho a la educación de calidad de la infancia y adolescencia Que garanteixin el dret a l’educació de qualitat de la infància i l’adolescència migrada i desplaçada sense excepció, independentment de la seva condició administrativa.

2.

Que assegurin l’acollida immediata i la inclusió educativa a curt termini, a mitjà i a llarg dels infants i adolescents migrats i refugiats.

3.

Que augmentin el finançament i els pressupostos públics per a educació, especialment els destinats a garantir l’equitat i la inclusió educativa.

4.

Que la cooperació espanyola s’orienti a garantir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4, mitjançant, entre d’altres i principalment, l’educació en emergències i mitjançant l’educació bàsica, conforme a la Llei de cooperació i solidaritat global aprovada recentment, que marca la senda d’inversió en cooperació en la senda del 0,7% del PIB.

5.

Que destinin fons suficients d’ajuda humanitària i per al desenvolupament a satisfer les necessitats d’educació de les persones migrants i desplaçades més enllà de les fronteres nacionals.

6.

Que proporcionin suport financer i de coordinació per fer efectius els drets reconeguts a la Directiva de protecció temporal de 18 de març de 2022 a la població ucraïnesa que s’ha vist obligada a deixar casa seva i per fer-la extensiva a la resta de persones d’altres nacionalitats en la mateixa situació de mobilitat forçosa, sense discriminació.

7.

Que reforcin el sistema d’ajuda a l’educació per a Amèrica llatina i per als països i les comunitats d’acollida de l’èxode veneçolà.

8.

Que garanteixin entorns escolars acollidors i segurs per als infants i adolescents migrats i refugiats, i que reforcin la sensibilitat cultural dels sistemes educatius per promoure la diversitat com un valor.

9.

Que garanteixin la formació de docents perquè tinguin eines per gestionar entorns diversos, multilingües i interculturals, i donin importància al paper de l’educació per a la ciutadania global.

10.

Que reforcin les capacitats d’acompanyament psicosocial i d’educació emocional de la comunitat educativa. La salut mental i socioemocional és un component clau per als infants i adolescents migrats, i el coordinador de benestar i protecció en els entorns tant formals com no formals resulta fonamental.

Dona suport a la nostra causa.


  El responsable del tractament de les vostres dades és FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA i FUNDACIÓN ALBOAN. Les vostres dades es tractaran amb la finalitat d'informar-vos de les nostres activitats, enviar-vos notícies o butlletins, sol·licitar la vostra col·laboració en els nostres projectes o campanyes, gestionar els possibles donatius o associar-vos. La legitimació per a l'ús de les vostres dades es basa en el vostre consentiment exprés o en l'execució d'un contracte. No es cedeixen dades a tercers, llevat d'obligació legal o de notificació prèvia al titular. Les dades es destrueixen després que comuniqueu la vostra baixa i/o en vèncer els períodes legals de conservació. No es du a terme cap transferència internacional de dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de supressió, d'oposició, de portabilitat o de limitació del tractament dirigint-se a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA en l'adreça següent: C/ Maldonado, 1, 3ª planta, 28006 Madrid; i a FUNDACIÓN ALBOAN en l'adreça següent: C/ Padre Lojendio, 2, 2ª, 48008 Bilbao. Igualment, podeu presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s'han vulnerat els vostres drets.

  Informa’t per sumar el teu suport.

  Descarrega els nostres informes sobre educació en emergències per saber més sobre la situació del dret a l’educació en contextos d’acció humanitària i de desplaçament, i sobre la importància de l’escola com a lloc d’acollida i d’integració.

  Escola refugi, escola que acull. Reptes per garantir l’acollida educativa de la infància i del jovent en mobilitat forçada.

  Escoles que construeixen pau. Espais de protecció i garantia de drets per a la infància refugiada.

  Escoles que protegeixen. La resposta a persones refugiades al Líban en temps de pandèmia i crisi educativa.

  El dret a l’educació en contextos d’acció humanitària.

  L’educació és ACOLLIDA.

  ©BÁRBARA GIL Entreculturas